Evlilikte Monotonluk Nedir?

Evlilikte Monotonluk Nedir?
Çiftlerin yaşamının belirli sırada, belirli kurallar çerçevesinde yaşanmaya başlaması, iletişimden kopuk ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesiyle devam ettiği durağan bir yaşam biçimi evlilikte monotonluk olarak tanımlanabilir. Monotonluk tamamen kişisel bir ölçütte değerlendirilebilir. Her çiftin monotonluk kavramını içeren yaşam biçimleri birbirinden farklıdır. Evlilikte monotonluğa sebep olan tarafı kadın ya da erkek olarak etiketleyemeyiz. Bu t...