Asperger Sendromu

Asperger Sendromu
Asperger Sendromu Bu tanı grubuna giren bireyler otizm için tanımlanan çeşitli alanlarda otistikler kadar bozulma göstermezler. Bunu merdivenin bir üst basamakları ile alt basamakları olarak tarif edebiliriz. Dil gelişimleri erken dönemde normaldir. Kognitif gelişim de otizme göre normaldir. Sosyal beceriksizlikleri ile sakarlıkları arkadaşları tarafından günah keçisi ilan edilmelerine yol açar. Duygusal yönden esnek değillerdir ve bu da onların...

Rett Sendromu

Rett Sendromu
Rett Sendromu İlk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve çalışma arkadaşları tarafından 1983 yılında yayınlanan raporla, bir hastalık olarak dünya çapında tanınmıştır. Yaygın gelişimsel bozukluklar arasında yer alan Rett Sendromu (RS), X'e bağlı dominant geçişli, kızlarda görülen ve ilerleyici nörogelişimsel bir bozukluktur. Özellikle kız çocuklarında görülür. Bunun sebebi; erkeklerin 1 adet X, bir adet Y kromozomu ta...

Otizm Nedir?

Otizm Nedir?
Otizm Nedir? Erken bebeklik otizmini ilk tanımlayan kişi olan Leo Kanner, bu çocukların yalnız olmaya eğilimli olduklarını, dışarıdan gelen her türlü uyarıya kendilerini kapattıklarını ve anne babaları ile yabancıları ayırt etmediklerini, anne babalarının da soğuk ve uzak kişiler olduklarını söylemiştir. Kanner”in bu tanımı otizmi olan bireylerin ebeveynleri ile bağlanma davranışında problemleri olduğunu düşündürmektedir. Bu durumu daha anlaşılı...

Atipik Otizm Nedir?

Atipik Otizm Nedir?
Bazı yönleriyle otizme benzeyen ancak Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) spektrumundaki bozukluklardan biri altında sınıflandırılamayan bozukluğa verilen addır. Otizmden daha az şiddetlidir. Bazen otizmden oldukça uzak görünebilir. Sosyal ilişkiler normale yakın gibi durabilir. İletişim becerileri de kuvvetlidir ancak basmakalıp ve dezorganizedir. Dil becerileri ve sosyal beceriler toplumsal bütünleşme amacına yönelik olmaz. Takıntılar sıklıkla görülür ...