Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Eşler Arasındaki İdeal Yaş Farkı


Eşler Arasındaki İdeal Yaş Farkı Kaç Olmalıdır?


Bu sorunun tek bir yanıtı yoktur kuşkusuz. Yaş farkı üzerinde bolca konuşulan fakat kolay kolay işin içinden çıkılamayan bir konudur. Bazı ilişkilerde yaş farkı sorun olabildiği gibi sağlıklı bir ilişki yürütmek de mümkündür. Toplumumuzda erkeğin kadından yaşça büyük olması kabul edilmiş bir norm gibi görünse de kadının erkekten büyük olduğu evliliklere de sık sık rastlamaktayız. Toplumsal normun bu yönde oluşmasına sebep olan birçok etken var.

Roller

Bu etkenlerden ilki toplumun kadın ve erkeğe yüklediği rollerdir. Kadının ait olma, korunma ve kollanma ihtiyacını kendisinden yaşça büyük erkekte araması daha olağandır. Ayrıca kız çocukları erkek çocuklarından daha önce ergenliğe girerler. Hem bedenen hem de zihnen olgunluğa daha önce ulaşırlar. Bu yüzden bunun da farklı bir etken olabileceğini söyleyebiliriz. Peki, eşlerde yaş farkı önemli midir? Ya da yaş farkının eşler arasındaki ilişkiye herhangi bir etkisi var mıdır?

İdeal Yaş Farkı

Bu soruları ABD’nin Emory Üniversitesi’nde yapılmış olan bir araştırmayla cevaplamak istiyorum. Araştırmaya göre, evli çiftler arasındaki yaş farkı arttıkça boşanma oranı da artıyor. Bunun sadece 10 ve üzeri yaş farkı olan çiftler için olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Araştırmanın sonuçları oldukça ilginç… 3 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, aralarında 20 yaş fark bulunan evli çiftlerin % 95’i, 10 yaş fark bulunanların % 39’u, 5 yaş fark bulunan çiftlerin evlilikleri ise % 18 oranında boşanmayla sonlanıyor. Aralarında 1 yaş fark bulunan evli çiftlerin boşanma oranıysa yüzde 3. Bu çalışmadan çıkan sonuca göre, “eşler arasındaki en ideal yaş farkı 1’dir” demek mümkün.. Araştırmada, yaş farkı arttıkça boşanmaya yol açan nedenler bilimsel olarak açıklanmazken, erkeklerin orta yaşı geçtikten sonra cinsel isteğinin azalmasına karşılık kadınlarınkinin artmasının sonuçlarda etkili olduğu belirtiliyor. Yaş farkı arttıkça çiftler arasındaki cinsel sorunlar da artmaktadır. Evli çiftlerin ilk 2 yılı başarılı bir şekilde atlattığı durumlarda ise boşanma risklerinin % 43 azaldığına dikkat çekilmiş. Ancak 10 yılı aşan evliliklerde boşanma oranının % 94 arttığı görülmektedir.

Araştırmaya göre yine de kesin bir sonuca varılamadığı görülmektedir. Çünkü bu tamamen kişilerin karakteristik özelliğiyle ilgili bir durumdur. 30 yaşındaki bir kadınla 40 yaşındaki bir adam çok sağlıklı bir ilişki yürütüyor olabilir, ya da 25 yaşındaki bir erkekle 30 yaşındaki bir kadının çok mutlu bir evlilikleri de olabilir. Bunun örneklerini daha da çoğaltabiliriz. Bu sizin yaşamdan beklentilerinize bağlıdır. Eşinizin yaşıtlarınıza göre biyolojik açıdan erken yaşlanması sizin yaşam mutluluğunuzu ve beklentilerinizi ne kadar etkiler? Kendimizi tanıyıp bu konu üzerinde düşünmek gerekir.

Evlilikte Kim Büyük Olmalıdır?

İster kadın ister erkek olsun genç yaştaki insanların hayattan ve ilişkilerden beklentileri daha farklıdır ve yaş ilerledikçe istekler ve beklentiler değişir. İstekler farklı olunca her iki taraf için de o ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi zorlaşır. Özellikle 10 yaş sonrası anlamlı farklar oluşturuyor. Aynı hayatı paylaşmaya başladıklarında belli bir noktadan sonra evliliklerinde yıpranmalar oluyor. Bunun sebebi de aralarındaki jenerasyon farkıdır. Her iki taraf da kendi yaşının getirisini yaşamak istemektedir. Çiftlerin bu şartlar altında birbirlerine uyum sağlamaları da oldukça zorlaşabilir.

Aslında en önemlisi karakter olarak ne kadar uyuşabildiğinizdir. Aynı yaşta olduğunuz biriyle hiç anlaşamayabilir ama kendinizden büyük birisiyle çok iyi anlaşabilirsiniz. Aradaki yaş farkı düşüncelerin ve yaşam tarzlarının farklı olmasında elbette önemli bir etken fakat aradaki dengeyi sağladığınız sürece sorun olmayabilir. Yaşın aslında sadece bir sayı olduğunu unutmayın.


Gülçe Çelebi | Psikolog


 

Leave a comment

0.0/5