Bilişsel Çarpıtmalar

Günlük hayatta birçok düşüncenin, ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bir gerçektir. Bilimsel bir araştırmaya göre beyinden günlük ortalama 6 bin düşünce geçiyor. Tahmin edilebileceği gibi bu düşüncelerin hepsine hâkim olmak veya kontrol etmek pek mümkün değil. Bahsedeceğim şeye "otomatik düşünce" de denebilir fakat her otomatik düşünce zarar verici değildir. Bu yazının odak noktası ise kişiyi kötü etkileyen işlevsiz düşünceler. İnançlar Bu olu...

Bilişsel Çarpıtmalar

Bilişsel Çarpıtmalar
Bilişsel Çarpıtmalar Bilişsel çarpıtmalar, kişilerin edindikleri bilgileri farklı algılamalarıdır. Bu farklı algılamalar, kişilerin gerçekliği bulunmayan isteklerinden, yaşananları fazla abartmalarından ve yaşananlara olumsuz özellikler atfetmelerinden oluşmaktadır. Bilimsel çarpıtmalar iyimserlikle negatif ilişkiliyken, kaygı, depresyon, düşük benlik saygısı gibi özelliklerle pozitif ilişkilidir. Otomatik Düşünce Bilişsel çarpıtmada bulunan kişinin işl...