Korku: Geçmişten Geleceğe

Korku: Geçmişten Geleceğe
Özet Bu çalışma korkuların yaşa bağlı olarak hangi yönde nasıl bir değişim gösterdiklerini saptamak için yapılmıştır. Araştırmaya İstanbul Üniversitesi”nin ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan 98 öğrenci (47 kız, 51 erkek) katılmıştır. Çalışma için korkuların yaşa bağlı olarak değişimini ölçmek amacıyla Korkuların Değişimi Ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçek çocukluğumuzdaki (6-12 yaş) bazı korkulara yönelik olmakla birlikte top...

Zoofobi

Zoofobi
Çocuklarda Hayvan Korkusu - Zoofobi Korku, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli bir duygudur ancak mantık çerçevesinde denetim altına alınmalıdır. Normal gelişimini sürdüren bir çocuk için alışılmamış olan her şey gibi hayvanlarla ilk karşılaşma da tedirginlik verici olabilir. Burada çocuk için ebeveyninin yeni şeylerle karşılaştığında verdiği tepki önemlidir. Pek çok ebeveyn çocuğunun kendine güvenmediğini, belli başlı birtakım korkuları oldu...