Pozitif Psikoloji Kuramı

Pozitif Psikoloji Kuramı
Pozitif Psikoloji Kuramı Pozitif psikoloji kavramı ilk kez Abraham Maslow tarafından ortaya atılmıştır. Maslow, Motivasyon ve Kişilik adlı kitabının sonunda pozitif psikolojiden bahsetmiş ve bu noktada psikoloji biliminin olumsuz olana odaklanmasını eleştirmiştir. Hümanistik psikolojinin etkisini kaybettiği bir dönemden sonra pozitif psikolojinin kurucusu olarak görülen Martin Seligman, 1998 yılında Amerikan Psikoloji Derneği başkanlığını yaptığı süre b...