İş Stresi ve Başa Çıkma Yolları

Stresin insan sağlığı üzerindeki etkileri hala tartışılan bir konudur. Çoğu bilim insanı ortalama bir stres düzeyinin hem bireysel gelişime hem de işletme içindeki verimliliğe katkıda bulunacağını ifade eder. Tam olarak hangi düzeydeki stresin başarıyı maksimum düzeyde tutacağı kişisel özelliklerle ilişkili olabilir ancak son yıllarda yapılan çalışmalar stresin insan yaşamı için gerekli ve işlevsel olduğunu göstermiştir. Yerkes-Dodson Kanunu’na göre de o...

Bilişsel Çarpıtmalar

Günlük hayatta birçok düşüncenin, ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bir gerçektir. Bilimsel bir araştırmaya göre beyinden günlük ortalama 6 bin düşünce geçiyor. Tahmin edilebileceği gibi bu düşüncelerin hepsine hâkim olmak veya kontrol etmek pek mümkün değil. Bahsedeceğim şeye "otomatik düşünce" de denebilir fakat her otomatik düşünce zarar verici değildir. Bu yazının odak noktası ise kişiyi kötü etkileyen işlevsiz düşünceler. İnançlar Bu olu...

Eş Seçiminde Cinsiyet Farkları

Eş Seçimi İnsanlar için eş seçimi hayatlarını önemli ölçüde etkileyen bir eylemdir. Toplumda var olma, yaşam mücadelesinde bir partnere ihtiyaç duyma gibi sebepler insanları bu seçimi yapmaya iter. Yakın ilişki kurma ihtiyacı, insanın paylaşma ihtiyacından doğar. Hayatı paylaşmanın yanı sıra cinsellik büyük ölçüde bu seçimin temellerini oluşturur. Kadınlar ve Erkekler Hangi Kriterlere Göre Eş Seçer? Romantik ilişkileri devam ettiren şey nedir? Tutku ve...

Şizofreni Nedir?

Şizofreni toplumun %1'inde görülen, sanrı ve varsanı gibi pozitif semptomlar; duygulanımda sığlaşma, sosyal içe çekilme, konuşma miktarında azalma ve düşünce içeriğinde fakirleşme gibi negatif semptomlar; dikkatte, bellekte, yürütücü işlevlerde bozulma gibi bilişsel belirtilerle giden; duygu, düşünce, algılama ve davranışı etkileyen; farklı klinik tablolarla ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Şizofreni, mental bozukluklar arasında en zorlayıcı olan r...

Bowen Aile Terapisinde Benlik Farklılaşması ve Üçgenleşme

Benlik Bowen'a göre benlik başkalarının da içinde olduğu bir sistemdir ve ancak sistem içerisinde anlam kazanır. Gerçek "ben" ve "yalancı ben" kavramlarından oluşur. Gerçek ben, sadece bilgi ve deneyimlerden etkilenir ve bu yüzden baskıya veya yönlendirmeye açık değildir. Duygusal aşırı tepkiler vermek yerine düşünen ve davranışları hakkında seçim yapabilen bireylerin benliklerinde gerçek ben baskındır. Sahte/yalancı ben ise duygusal baskı ile yönlendi...

Duygular, İletişim ve İlişkiler

Duyguları Tanımak Duygular, tutumların, algıların, duyumların ve inançların bir göstergesi olarak öğrenilen ya da öğretilen zihin ve beden tepkisidir. Duyguların öncelikli işlevi bireyin hayatta kalmasını ve aynı zamanda ihtiyaçlarını gidermede gerekli itici gücü sağlamaktır. İnsan davranışları hangi duygunun hissedildiğine bağlı olarak şekillenmektedir. Duygu bireyin yaşayacağı olumlu veya olumsuz durumlara karşı nasıl bir yüz ifadesi göstereceği ve nas...

Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımı

Duygu Odaklı Terapi Nedir? Duygu Odaklı Terapi'nin kurucuları Leslie Greenberg, Sue Johnson ve arkadaşlarıdır. Temelini birçok yaklaşımdan alan DOT, çeşitli teknikleri birleştirmesiyle entegre bir yaklaşım olarak literatürde yerini almaktadır. Gestalt'ın insanı bir bütün olarak ele alan yapısı, psikodinamik yaklaşımın insanın bastırılmış duygularına ve bunların ifadesine verdiği önem, Duygu Odaklı Terapi'nin tüm bunları kendi bünyesinde toplamasına sebep...

Aaron Temkin Beck Kimdir?

Aile Hayatı Aaron T. Beck 1921'de Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası sosyalist bir matbaacıdır. Beck, doğmadan önce gripten ölen kız çocuklarının acısını atlatamayan ailesi ona karşı korumacı bir tavır sergilemiştir. Sosyal Hayatı Beck sosyal aktivitelere ilgilidir ancak çocukluğu sorunlu geçmiş ve sosyal hayatı, geçirdiği bir ameliyat sebebiyle kesintiye uğramıştır. Fiziksel aktivitelere kat...

Sosyal Medya ve Onaylanma İhtiyacı

Sosyal Medya ve Onaylanma İhtiyacı
Onaylanma, doğum anından itibaren kişiye var oluşunu hissetmesini sağlar ve kabul gördüğünü hissettirir. Yeni doğmuş bir bebek annesi tarafından sevilir ve kabul edilir. Bebek kabul edildikçe kendisini tanır ve birey olarak varoluşunu da kabul eder. Yetişkin olduğundaysa hayatına güven ihtiyacı karşılanmış bir birey olarak devam eder. Bakım vereni tarafından onaylandığı için başkalarının onayına muhtaç olmadan yaşayabilir. Peki, henüz bir bebekken güven ...

Affetmek Nedir? İnsan Nasıl Affeder?

Affetmek Nedir? İnsan Nasıl Affeder?
Affetmek, bireyin kendisini inciten başka bir bireye, duruma ya da topluma karşı duyduğu öfke, nefret, kin gibi olumsuz duyguları bırakıp anlayış, şefkat, kabul gibi daha olumlu duygulara yönelmesidir. Affetmemenin temel duyguları korku, düşmanlık, öfke iken affetmenin temel duyguları ise umut, merhamet ve empatidir. Affetmek "suçlu/kabahatli olan kişiye karşı hissedilen olumsuz duygu ve düşüncelerle başa çıkmak/atlatmak, maruz kalınan durumun etkilerini...