Sosyal Medya ve Onaylanma İhtiyacı

Sosyal Medya ve Onaylanma İhtiyacı
Onaylanma, doğum anından itibaren kişiye var oluşunu hissetmesini sağlar ve kabul gördüğünü hissettirir. Yeni doğmuş bir bebek annesi tarafından sevilir ve kabul edilir. Bebek kabul edildikçe kendisini tanır ve birey olarak varoluşunu da kabul eder. Yetişkin olduğundaysa hayatına güven ihtiyacı karşılanmış bir birey olarak devam eder. Bakım vereni tarafından onaylandığı için başkalarının onayına muhtaç olmadan yaşayabilir. Peki, henüz bir bebekken güven ...

Gençlere Sosyal Medyayı Doğru Kullanma Önerileri

Gençlere Sosyal Medyayı Doğru Kullanma Önerileri
Gençlere Sosyal Medyayı Doğru Kullanma Önerileri Bu yazı Avusturya Lisesi 12. sınıf öğrencisi A. D.'nin Psikolog Orhan Dünya ile Avusturya eğitim sistemindeki Maturanın (Matura ya da (Matur, Maturita, Maturità, Maturität, Mатура) birçok ülkede lise bitirme sınavı olarak uygulanan sınav) önemli bir parçası olan lise bitirme tezi VWA ( Vorwissenschaftliche Arbeit) kapsamında gerçekleştirdiği röpörtajın deşifre edilmesi ile oluşturulmuştur. Yazıda bahsedil...

Çocuk ve İnternet

Çocuk ve İnternet
Çocuk ve İnternet Günümüz dünyasında akıllı telefonlar artık yaşamın her alanında bizimle birliktedir. Kullanıcı sayısı çok fazla olmakla birlikte artmaya da devam etmektedir. Bu fazla kullanım beraberinde internet bağımlılığını getirmektedir (akt. Ertör ve Kızıltaş, 2018). Günümüzde artan teknolojik ilerlemelerle birlikte dünyada telefon ve tablet kullanımı yaygınlaşmış olupbu yayılış küçük yaştaki çocuklara kadar ulaşmıştır (akt. Göymen ve Ayas, 2019)...