Filofobi Nedir?

Filofobi Nedir?
Filofobi Nedir? Hiç ‘’yalnızlık iyi, kendimi kaptıramam, hayatımı bir kişiyle mi geçireceğim, aşk gelip geçici, kimin ilişkisi iyi ki, aşk diye bir duygu yok, kimseye güvenmiyorum’’ cümlelerini duydunuz mu? Eğer siz de çokça duyduysanız bunun psikolojide bir adı olduğunu bilmelisiniz; Philiaphobia. Türkçeye filofobi şeklinde çevrilen bu kelimenin kökünü inceleyecek olursak; philia kelimesi aşk, philiasophia bilgiye olan aşk, fobi ise korku anlamına gelm...

Uçma Korkusu

Uçma Korkusu
Uçma Korkusu (Uçak Korkusu, Uçuş Korkusu) Fobi; herhangi bir objeye, duruma ya da bir canlıya yönelik duyulan aşırı ve mantıksız korku halidir. Bu probleme sahip olan insanlar, bu uyarıcıyla karşılaştıkları zaman yoğun kaygı ve rahatsızlık hissederler. Bu kaygı ve rahatsızlık sonucunda insanların deneyimlediği bazı belirtiler panik atakla benzerlik gösterir. Aynı zamanda, kişinin korku duyduğu objeye yönelik duygular başka fobilerin gelişmesinde de ro...

Korku: Geçmişten Geleceğe

Korku: Geçmişten Geleceğe
Özet Bu çalışma korkuların yaşa bağlı olarak hangi yönde nasıl bir değişim gösterdiklerini saptamak için yapılmıştır. Araştırmaya İstanbul Üniversitesi”nin ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan 98 öğrenci (47 kız, 51 erkek) katılmıştır. Çalışma için korkuların yaşa bağlı olarak değişimini ölçmek amacıyla Korkuların Değişimi Ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçek çocukluğumuzdaki (6-12 yaş) bazı korkulara yönelik olmakla birlikte toplam...

Zoofobi

Zoofobi
Korku, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli bir duygudur ancak mantık çerçevesinde denetim altına alınmalıdır. Normal gelişimini sürdüren bir çocuk için alışılmamış olan her şey gibi hayvanlarla ilk karşılaşma da tedirginlik verici olabilir. Burada çocuk için ebeveyninin yeni şeylerle karşılaştığında verdiği tepki önemlidir. Pek çok ebeveyn çocuğunun kendine güvenmediğini, belli başlı birtakım korkuları olduğundan yakınır. Fakat anne-babalar, nen...